Topgan פיתוח גנים וצמחייה - עיצוב גינות למשרדים

צמחים הידרופונים | טופגאן | topganצמחים הידרופונים

נהוג לחשוב על גידול צמחים כהתעסקות באדמה, שתילה של זרעים בתוך גומה קטנה באדמה, השקייה בעזרת מים והתעסקות עם בוץ ודשן, אך חוקרים גילו כי ניתן לגדל צמחים בשיטה מעט אחרת, וכך צמחים הידרופונים החלו להפוך לגידולים רווחים. הידרופוניקה היא גידול צמחים בשיטה בה הצמח לא גדל בתוך מצע של אדמה, אם כי בשיטת הזנה שונה.

חוקרי צמחים גילו כי החומרים המזינים שהצמח סופג מהאדמה הם יונים פשוטים במים, וכי האדמה מהווה "רק" מאגר לחומרים הללו, אך היא אינה הכרחית מלבד זה. השורשים של הצמח סופגים את החומרים המזינים שבאדמה כאשר הם מומסים במים, וכך הבינו כי אם החומרים המזינים מוספים למי ההשקיה באופן מלאכותי, אין בכלל צורך באדמה וניתן לגדל צמחים הידרופונים בקלות וללא התעסקות באדמה ודשן, מאחר שניתן לגדל כמעט כל צמח בעזרת הידרופוניקה, אך יש צמחים הידרופונים "מותאמים" יותר מאשר אחרים.

 

התחלת ההידרופוניה בארץ

ההתחלה של צמחים הידרופונים בארץ הייתה אי שם בשנות ה-70 כשחנות פרחים בתל אביב ומשתלה בקרית שאול החלו למכור עציצים וצמחים הידרופונים שיובאו מהולנד. במהלך השנים נעשה ניסיון להרחיב את הייבוא ואת גידול הצמחים, אך עלויות הייבוא היו גבוהות ושיטת הגידול הנהוגה, אשר פותחה על ידי קיבוץ עין גדי, המכון הוולקני לחקלאות שבמכון וייצמן, אינה משתלמת כלכלית, לכן החל ולחפש דרכים אחרות לגידול הצמחים והתשובות התבררו כקיימות בהולנד ובגרמניה.

בשנות ה-80 נציגים מקיבוץ עין חנה הגיעו לאירופה על מנת ללמוד את סודות השיטה החדשה, אשר כללה מצע הידרופוני ייחודי בשילוב השקיה ודישון בשיטות מיוחדות עבור צמחים הידרופונים. הנציגים אשר חזרו מאירופה הביאו איתם את הסודות, הטכניקות והכלים הנדרשים על מנת לגדל צמחים בשיטה ההידרופונית בצורה יעילה ומוצלחת והשיטה הזו החלה לצבור תאוצה, לאור ההבנה כיצד יש לגדל את הצמחים הללו ובכך, מהם היתרונות הרבים שיש בשיטה הזו.

 

יתרונות שיטת ההידרופוניה

היתרונות של צמחים הידרופונים הם רבים, מעבר לגידול "נקי" שאינו דורש התעסקות באדמה ויכול להוות פתרון לחללים פתוחים שזקוקים למעט ירוק בעיניים מבלי לעבד את האדמה בעציצים ולדאוג לדשן אותם. ראשית, העציצים המיועדים לצמחים הידרופונים הם כלים סגורים ללא חורים לניקוז, כיוון שהשיטה מתבססת על הזנה באמצעות מים מדושנים בתוך מערכת סגורה ולכן, אסור שהם ינוקזו החוצה מהכלי, אלא ישארו וימשיכו להזין את הצמח עד אשר הם ינוצלו במלואם, או עד שיהיה צריך למלא את המים הללו מחדש. כמו כן, בגידול צמחים הידרופונים משתמשים במדיד – כלי אשר מורה במדויק מתי יש להשקות את הצמח ובאיזו כמות מים, כך שיש בעצם להוסיף מים רק כפעם בחודש ולהותיר את הצמח להתפתח בעצמו.

כמו כן, העציצים עצמם הינם קלים, כיוון שאין אדמה שתעלה את משקל העציץ, אלא שימוש בטוף – חומר אנאורגני אשר אינו סופח נוזלים ותפקידו לשמש מצע לצמח אך אין לו השפעה ממשית על הרכב תמיסת מי ההשקיה.

הצמח גודל בתוך מערכת נקייה, נוחה וחסכונית המאפשרת לגדל צמחים בצורות מיוחדות – לאורך קירות ובמעלה עציצים גבוהים וכך להוסיף נוי וצבע בצורה מעניינת.